Intilia

#03706EU
INTILIA
Cotton sanitary pads with chitin inlay, daily

Volume2.4 PV

Price6.7 EUR

#03701EU
INTILIA
Daily women's pads

Volume1.8 PV

Price5.5 EUR